Inspectierapporten GGD

1. Zamzam Mandelaplein

Klik hier voor de inspectierapporten locatie Mandelaplein.

2. Zamzam Beresteinlaan

Klik hier voor de inspectierapporten locatie Beresteinlaan.

3. Zamzam Van Damstraat

Klik hier voor de inspectierapporten BSO Van Damstraat.

Klik hier voor Beleid Veiligheid en Gezondheid ZamZam Kinderopvang Van Damstraat.

Klik hier voor Beleidsplan ZamZam Kinderopvang Van Damstraat.

4. Zamzam Nunspeetlaan

Klik hier voor de inspectierapporten KDV Nunspeetlaan.

Klik hier voor Beleid Veiligheid en Gezondheid KDV ZamZam Kinderopvang.

Klik hier voor Beleidsplan ZamZam Kinderopvang KDV Zamzam Kinderopvang.

Kwaliteit

Het pedagogisch beleid van ZamZam is gebaseerd op de 4 kerndoelen vanuit de Wet Kinderopvang. Lees verder

Kinderen hebben een verhoogd risico op besmetting kinderziekten. Om dit in goede banen te leiden hanteren wij het volgende ziektebeleid. Lees verder

In dit document zullen wij informeren over hoe ZamZam omgaat met grote risico’s op de locaties op het gebied van veiligheid en gezondheid. Lees verder

In dit document staat alle huisregels van Zamzam beschreven. De medewerkers van Zamzam zijn eerlijk en respectvol naar ouder en kind. En kunnen dit ook wederzijds terug verwachten. Lees verder

ZamZam Kinderopvang heeft een klachtenprocedure in werking. Op deze manier willen wij gezamenlijk tot een goede oplossing komen welke voor beide partijen voldoening geeft. Lees verder

Het gebruik van computers, smartphones en tablets is nauwelijks nog weg te denken. Ook kinderen maken op steeds jongere leeftijd kennis met de wondere wereld van het internet. Lees verder

Een gezonde voeding is van groot belang voor de gezondheid van het kind. ZamZam Kinderopvang kiest bewust voor voldoende variatie en regelmaat in de voeding. Lees verder

Protocollen

Goede hygiëne binnen de opvang is cruciaal. Kinderen zijn vatbaar voor ziekten en moeten zoveel mogelijk beschermd worden. Lees verder

Het kan voorkomen dat een pedagogisch medewerker alleen voor de groep staat en er doet zich een calamiteit voor, waarbij de pedagogisch medewerker de locatie moet verlaten. Lees verder

ZamZam wil grenzoverschrijdend gedrag voorkomen op de bso en hiervoor moeten er richtlijnen zijn die iedereen kan hanteren en die aansluit bij de aanpak op de scholen. Lees verder

Niet alle veiligheidsrisico’s kunnen worden afgedekt, wel moeten de risico’s tot een aanvaardbaar minimum worden gereduceerd zodat de kans op ernstig letsel voorkomen kan worden. Lees verder

Ophalen houdt een risico in, in dit protocol en bijbehorende werkinstructie beschrijven wij de stappen om deze risico’s tot een minimum te beperken. Lees verder

Kinderen vinden uitstapjes erg leerzaam en leuk, maar er zijn ook een aantal risico’s die onze aandacht verdienen en waar een actieplan voor opgesteld moet worden. Lees verder

Stagiaires dragen nooit de verantwoordelijkheid voor kinderen. De verantwoordelijkheid ligt te allen tijde bij de pedagogisch medewerkers van
desbetreffende groep. Lees verder

Hoe te handelen indien een kind vermist raakt. Lees verder

De meldcode inclusief afwegingskader, de meldplicht en hoe om te gaan met seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling. Lees verder

Met dit protocol willen wij grensoverschrijdend gedrag voorkomen op de BSO. Lees verder

Advies nodig?

Bel ons 06 43 47 25 56 of
laat je terug bellen.