Wie we zijn

Wij zijn ZamZam Kinderopvang Den Haag. Een organisatie, die een warme, geborgen en veilige plek biedt waar kinderen volop uitdagingen vinden en alle mogelijkheden krijgen om te groeien en de eigen vaardigheden verder te ontwikkelen.

Waar we voor staan

ZamZam staat voor diversiteit en inclusiviteit. Kinderen uit een islamitische, hindoeïstische, christelijke of atheïstische nest, iedereen is welkom! Wij hechten veel waarde aan respect en begrip en dit dragen wij uit in de manier waarop wij met elkaar omgaan. Kinderen krijgen handvatten uitgereikt om op een opbouwende manier met verschillen om te gaan en zo van elkaar te leren.

Ontwikkeling

ZamZam hecht dan ook veel waarde aan een goede ontwikkeling van uw kind. De kinderen worden gestimuleerd en gemotiveerd om het beste uit zichzelf te halen.

Pedagogische kwaliteit

Onze kinderen zijn ons heel dierbaar en daarom doen we er alles aan om onze dienstverlening op het hoogste niveau te houden.

Advies nodig?

Bel ons 06 43 47 25 56 of
laat je terug bellen.

    Onze visie

    Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag nieuwe dingen ontdekken. Zij ontdekken zichzelf en de wereld om hen heen door te spelen. We begeleiden hen daarin met respect voor hun eigen ideeën en oplossingen. Wij geven ze de ruimte om zelf dingen te proberen en te doen. Kinderen hebben een gevoel van veiligheid en vertrouwen nodig om nieuwe stappen te durven zetten. Dat is een basisvoorwaarde voor kinderen om hun omgeving te gaan onderzoeken. Wij bieden warme en veilige omgeving, we zorgen voor een sfeer van geborgenheid en vertrouwen waarin kinderen zich thuis voelen. ZamZam Kinderopvang wil door middel van een begeleidende, verzorgende en ontwikkelende aanpak de kinderen klaarstomen voor de toekomst.

    Onze missie

    ZamZam Kinderopvang biedt kinderen de ruimte om te spelen, te ontdekken, zich te ontwikkelen en gelijkgestemde en andersdenkende kinderen te ontmoeten.

    We dragen bij aan de ontwikkeling van alle kinderen en hebben aandacht voor elk kind, individueel en als groep. We bieden ook de kinderen die vanuit huis niet opgroeien in een stimulerende omgeving, de kans zich spelenderwijs optimaal te ontwikkelen en leveren zo een bijdrage aan de maatschappij. We maken het voor ouders mogelijk om te werken door ze bewust te maken van de goede zorg die hun kinderen krijgen bij ons.